Fordonsfinansiering – guide för företag

Uppdaterat
Skribent

Många företag är beroende av att ha en tillförlitlig och välfungerande fordonsflotta för att verksamheten skall fungera som den skall. Samtidigt kan fordonen snabbt bli kostsamt och dyr post som belastar den finansiella delen av firman hårt om man inte ser upp.

Idag finns det ett flertal olika finansieringsmöjligheter att välja mellan, vilken av dessa som passar bäst beror i första hand på antalet företagsfordon som skall anskaffas samt hur dessa är tänka användas. Fredrik som driver Nordiska Firmalån hjälper oss gå igenom de finansupplägg som finns tillgängliga för dig med eget företag.

Fordonsfinansiering
Fordonsfinansiering 2021

Billån med säkerhet

Då bilar och andra fordon är en relativt stor investering, brukar man vanligen teckna billån i samband med nybilsköp. Dessa lån kan tecknas med eller utan en kontantinsats och fordonet fungerar sedan som säkerhet till dess att hela skulden med ränta är avbetalad.

Glöm inte bort att ta reda på Biluppgifter innan du tecknar billånet!

Kontantköp med billån

Den traditionella formen av billån avser bankfinansiering, där lånesumman används för att köpa bilen kontant. Fördelen med detta upplägg är att företaget sedan står som fordonsägare och därmed kan använda den precis som man vill och du behöver inte ta hänsyn till några begränsande externa regelverk rörande miltal, transporter eller dylikt. Fordon som köps kontant kan säljas vidare eller köpas ut av ägare/anställda.

Avbetalning

Att köpa bil på avbetalning innebär att företaget blir fordonsägare direkt, men att man kommer göra delbetalningar på skulden på samma sätt som ett billån över ett antal år/månader. Bilköp på avbetalning sker i regel med äganderättsförbehåll, vilket innebär att bilen fungerar som säkerhet för lånet. I vissa fall krävs en kontantinsats i samband med att avtalet tecknas, oftast rör det sig om en handpenning på ca 20% av fordonets nyvärde.

Bilfinansiering med restvärde

Ett billån med restvärde tar i beaktande den värdeminskning som en bilmodell sannolikt bedöms genomgå. Istället för att amortera på hela bilens värde, betalar du istället motsvarande belopp av skulden som bilen uppskattas vara värd i samband med att lånet löper ut. Detta upplägg liknar finansiell leasing, men med den skillnaden att du inte behöver ta hänsyn till några begränsande leasingavtal och externa regelverk rörande miltal, transporter eller dylikt.

Finansiell leasing

Den vanligaste formen av företagsleasing är finansiell leasing, som innebär att man ansvarar för fordonet samt själv står underhåll, drivmedel, försäkringar och reparationer under avtalsperioden.

Varje månad betalar företaget dessutom en fast månadsavgift till leasingsällskapet, i samband med att avtalet löper ut är det möjligt att slutbetala bilen genom att erlägga restvärdet.

Operationell leasing

Operationell leasing eller så kallad fullserviceleasing innebär att leasingsällskapet fortsatt ansvarar för fordonet, tillhandahåller service samt försäkring och kunden ej behöver ta någon restvärdesrisk. Denna typ av leasingavtal är inte speciellt vanliga i Sverige, men förkommer ofta internationellt. Operationell leasing är en bekväm leasing form då man som kund slipper mycket av det ansvar som förknippas med att vara fordonsägare, dessutom kan hyreskostnaderna tas upp som direkt kostnader vilket skapar förutsättningar för bättre nyckeltal.

Hyra

Att hyra bil kan låta som ett onödigt dyrt koncept, men det behöver inte nödvändigtvis vara så. Allt beror på verksamhetsbehoven. Om längre affärsresor endast sker någon gång då och då, kostar det inte speciellt mycket att hyra en bil under 1-2 dygn. Fördelen med temporär bilinhyrning är att företag slipper stå som ägare, undviker dyra bilförsäkringar, bilservice och parkering/förvarning av fordon. Notera dock att endast 50% av momsen på bilhyran är avdragsgill medan momsen på bensinen är avdragsgill till 100% då detta räknas som en driftskostnad.

Undvik förmånsbeskattning

En tjänstebil finns till för att arbetstagare skall kunna utföra sitt arbete och är inte tänkt att fungera som en extra förmån i privatlivet. Ändå är det många som använder tjänstebilar också i privata ärenden och riskerar därmed att förmånsbeskattas.

För arbetsgivare räcker det inte att förbjuda anställda att nyttja företagsbilen privat, skulle en dispyt uppstå krävs i regel en noggrant förd körjournal för att den anställde skall kunna undgå förmånsbeskattning. Om man vill vara på den säkra sidan att undvika förmånsbeskattning, bör man helst alltid parkera och förvara företagsfordon i direkt anslutning till arbetsplatsen/kontoret.

Innehåll