Avgifter att undvika med kreditkort 

Anna H.

Uppdaterat:

Ekonomi

Det finns inget kreditkort helt utan ränta och avgifter. Däremot går det att utnyttja kreditkort, och få del av dess förmåner, utan att betala en enda krona. Genom att veta vilka avgifter som kan förekomma, och hur dessa undviks, kan kostnaden hållas nere.

Nedan presenteras en grundlig förklaring till kreditkortens olika avgifter samt tips på vad du som konsument kan tänka på att undvika dessa. Genom att vara medveten om eventuella avgifter som kan tillkomma med kreditkort, blir det lättare att veta hur du jämför olika kreditkort mot varandra.

Årsavgift

Årsavgiften betalas antingen en gång per år eller uppdelat via en månadskostnad. Kostnaden dras automatiskt från krediten och är därmed inget som kortägaren behöver komma ihåg att betala för att få behålla kortet.

Många kreditkortsföretag bjuder på årsavgiften första året eftersom de vet att de allra flesta därefter kommer behålla sitt kort. 

Avgifter att undvika med kreditkort 
Avgifter att undvika med kreditkort 2022

Vad kostar det?

De flesta kreditkort har en årsavgift på mellan 0 kr och 400 kr. Inom detta spann finns ingen direkt koppling mellan kostnad och förmåner. Ett kort för 150 kr per år kan vara betydligt bättre än ett kort för 400 kr. Det handlar framförallt om vilka förmåner som kortägaren anser sig kunna utnyttja.

Inom premiumsegmentet är årsavgiften däremot på 1 000 kr – 6 000 kr. Dessa kort har generellt fler förmåner än de billigare alternativen. Det som primärt kännetecknar detta segment är att Premiumkort kan ha fler och bättre försäkringar, concierge service, ge tillgång till flygplatslounger och VIP-service.

Finns det kreditkort utan årsavgift?

Ja det finns ett flertal gratis kreditkort som inte har årsavgift. Bland annat kort från Bank Norwegian, Komplett och re:member.

Aviavgift

Aviavgift, även kallad för faktureringsavgift, kan tas ut av kortföretagen i samband med att de skickar ut månadsfakturan. Avgiften får enbart täcka kostnaden för företagets administration kring hanteringen av fakturan.

Det är mycket vanligt att en avgift tas ut vid pappersfaktura men att det inte utgår någon avgift om kunden väljer E-faktura eller annan digital lösning. Med digital lösning slipper företaget framförallt portokostnaden. En del kortföretag tar däremot ut aviavgift oavsett val av betalningsalternativ. Det innebär därmed att kunden behöver betala exempelvis 29 kr per månad oavsett i vilken utsträckning som kortet har använts.

Ytterligare ett alternativ är att aviavgift enbart tas ut i det fall som kunden väljer att skjuta upp delar av skulden till kommande månadsfaktura. Så länge som hela beloppet betalas uppstår därmed inte någon aviavgift.

Vad kostar det?

Eftersom aviavgiften, enligt lag, enbart får täcka företagets kostnader för att skicka ut fakturan är nivån oftast mellan 19 – 39 kr.

Finns det kreditkort utan aviavgift?

Ja, det finns flera kort helt utan aviavgift. Det vanligaste är däremot att avgift tas vid pappersfaktura men att det inte tas ut någon avgift vid val av E-faktura.

Exempel på kort helt utan aviavgift är kreditkort från Danske Bank. Exempel på kort där E-faktura är gratis, men pappersfaktura kostar, är Bank Norwegian, American Express, EnterCard och Komplett Bank.

Delbetalningsavgift

Ett flertal kreditkort erbjuder ”räntefri delbetalning” under ett specifikt antal månader vid köp av produkter/tjänster över en viss summa. Efter att köpet har genomförts aktiveras ”räntefri delbetalning” på köpet via appen eller genom att logga in på bankens hemsida. Inköpet delas exempelvis upp på 6 månader och återbetalas via kreditkortsfakturan.

Även om det är räntefritt så är det inte gratis. Det uppkommer nämligen, i stort sett alltid, en delbetalningsavgift som är en fast summa per månad så länge som delbetalning pågår.

Vad kostar det?

Delbetalningsavgiften är vanligtvis på mellan 39 kr – 69 kr per månad. På vissa kort är det ett fast belopp oavsett delbetalningsbelopp medan andra kort har en ”trappa” som innebär att högre belopp betalas vid större delbetalningsbelopp.

Vid inköp på större belopp är det generellt billigare att välja räntefri delbetalning än att utnyttja kreditkortets kreditmöjlighet och skjuta upp delar av fakturabeloppet månad till månad.

Finns det kreditkort utan delbetalningsavgift?

 Ja, det finns kort med räntefri delbetalning utan delbetalningsavgift men i detta fall finns alltid begränsningar. Två exempel är Volkswagen- och Skodakortet. Vid inköp hos auktoriserade återförsäljare av bilmärket erbjuds ett par månaders ränte- och kostnadsfri delbetalning. Men detta gäller alltså enbart vid inköp i just dessa butiker.

Uttagsavgift

Uttagsavgift tas ut i samband med kontantuttag från bankomat alternativt uttag över disk på bank eller ett växlingskontor.

Vad kostar det?

Uttagsavgiften är den avgift som skiljer sig mest, i hur den räknas ut, mellan olika kreditkort. Detta utifrån att den kan beräknas på olika sätt samt vara på olika belopp. Det vanligaste upplägget är att 2 – 3 % av uttaget belopp debiteras i avgift men att det aldrig kan bli mindre än 35 – 40 kr. Det innebär att det blir mycket dyrt att ta ut enbart ett par hundralappar. Men det finns även andra alternativ kring hur uttagsavgiften tas ut och det finns även kort utan denna avgift. Exempel är:

  • Gratis upp till en viss nivå per månad. Därefter betalas ordinarie avgift
  • Fast avgift vid varje uttag. Detta oavsett belopp som tas ut
  • Gratis i Sverige och resterande Europa men avgift utanför Europa

Finns det kreditkort utan uttagsavgift?

Ja, det finns flera kreditkort som inte har uttagsavgift. Bland dessa finns exempelvis Bank Norwegian, Komplett samt kreditkortet från ICA. Med kreditkortet från ICA är det även möjligt att göra uttag i kassan på ICA utan avgift.

Ränta

Alla kreditkort har en räntenivå. Däremot behöver inte ränta betalas om hela utnyttjade kreditbeloppet återbetalas varje månad. Väljs enbart en del av beloppet att återbetalas kommer resterande belopp att skjutas upp till kommande faktura. Det är vid dessa tillfällen som räntekostnad beräknas utifrån det belopp som skjutits upp.

Vad kostar det?

Det finns Premiumkort med räntenivåer ner till 4 – 5 %. För att få dessa kort krävs däremot mycket hög inkomst. Vid en jämförelse av kreditkortens räntor, av Privata Affärer, valdes Premiumkorten bort och den lägsta räntan som då presenterades var ca 10%. Kort med ränta kring 10 % är exempelvis kort från Nordea, Lån & Spar och ICA Banken. Den vanligaste räntenivån är däremot 15 – 20 %.

Kreditkortsföretagen måste både presentera ränta samt effektiv ränta när deras kort marknadsförs. I effektiv ränta beräknas räntan + eventuella avgifter vilket därmed blir ett mer rättvist sätt att jämföra olika kreditkorts totala kostnad i det fall som inte hela fakturabeloppet betalas varje månad.

Finns det kreditkort utan ränta?

Nej, samtliga kreditkort tar ut en räntekostnad i det fall som delar av fakturabeloppet skjuts upp till kommande månadsfakturor. Det är därmed den enda kostnad som finns hos samtliga kort.

Valutaväxlingspåslag

Valutaväxlingspåslag är en avgift som tas ut av kortföretagen när inköp sker i en annan valuta än SEK. Det vanligaste är att valutaväxlingspåslag tillkommer under utlandsresor eftersom betalning sker i den lokala valutan men avgiften kan även tillkomma vid köp från utländska E-butiker som tar betalt i exempelvis USD eller Euro. Avgiften tas ut eftersom banken behöver utföra en växling mellan SEK och den valuta som betalning sker i. Detta på samma sätt som en avgift betalas på en bank, eller växlingskontor, när SEK önskas växlas till annan valuta.

Vad kostar det?

Valutaväxlingspåslaget är ett par procent av köpebeloppet och presenteras separat på kreditkortsfakturan. Den vanligaste nivån är 1,5 % – 2,5 %. Det kan tyckas vara ett mycket litet påslag men för de som planerar längre utlandsresor, eller jobbar utomlands, finns en fördel att välja kort utan denna avgift.

En familj som betalar 15 000 kr för resor och boende utomlands med ett kort från American Express (2 % valutaväxlingspåslag) betalar 300 kr för denna avgift.

Finns det kreditkort utan valutaväxlingsavgift?

Ja, det finns ett fåtal kreditkort som inte har valutaväxlingsavgift Bland dessa finns exempelvis Collector Easyliving. Det är däremot betydligt vanligare att så kallade debetkort inte har denna avgift. Exempel på kort inom denna kategori är P.F.C samt Rocker.

Avgift för extrakort

De allra flesta kortföretag erbjuder så kallade ”extrakort”. Om kortägaren önskar kan extrakort beställas varpå två kort används på samma kredit. På fakturan kommer det tydligt framgå vilket kort som använts vid respektive köp. Bägge korten har exakt samma förmåner gällande exempelvis bonus och försäkringar. Genom att låta partnern använda extrakort kan exempelvis bonus samlas tillsammans.

Oftast gäller att huvudkortsinnehavaren är juridiskt betalningsansvarig – oavsett vilka inköp som sker med korten. Det är därför viktigt att enbart beställa extrakort till personer som man fullt litar på. Detta är även orsaken till att vissa kortföretag godkänner extrakort även till personer under 18 år. Exempelvis kan åldersgränsen vara 16 år.

Vad kostar det?

Det är vanligt att extrakort är gratis eller kostar 50 kr alternativt 100 kr per år.

Finns det kreditkort utan avgift för extrakort?

Ja, det finns ett flertal kreditkort, både med och utan årsavgift, som erbjuder gratis extrakort. Samtidigt är 50 – 100 kr i årsavgift inte mycket för att få tillgången till alla de förmåner som kreditkort generellt ger.

Kreditkort – utan någon kostnad

Eftersom samtliga kreditkort har ränta och minst en av de ovan nämnda avgifterna finns det inget kreditkort helt utan avgifter. Men det är fullt möjligt att använda dessa kort utan behöva betala en enda krona i avgift.

Exempelvis kan kreditkort från Komplett eller Bank Norwegian tecknas. Dessa har ingen årsavgift, ingen uttagsavgift och ingen aviavgift (vid E-faktura). Däremot har bägge dessa kort både valutapåslag samt ränta.

Så länge som dessa kort används inom Sverige (inköp sker bara i SEK), E-faktura väljs samt fakturan betalas till fullo innan förfallodatum behöver ingen avgift betalas. Detta samtidigt som kortens bonusprogram och försäkringar kan utnyttjas.

Lämna en kommentar