Sveriges högsta berg

Uppdaterat
Skribent

Det finns många berg att bestiga i Sverige och om din dröm är att uppnå det högsta berget ska du definitivt bestiga Kebnekaise. Detta är en dröm för många svenskar och varje år vandrar tusentals människor i hopp om att nå toppen av berget.

Det finns två huvudtoppar I Kebnekaise där ena kräver mer kunskap i att klättra än den andre. I artikeln kan du läsa om både historia och allmän information om Sveriges högsta berg.

Kebnekaise

Sveriges största och högsta berg kallas Kebnekaise. Det består av ett bergmassiv i Kiruna, Lappland. Området är det glaciär tätaste i Sverige. Detta beror på att Kebnekaisemassivet har ett 40-tal glaciärer och en del sekundära toppar.

Nordtoppen som är en av de två huvudtoppar är idag Sveriges högsta punkt med en fast berg till 2 096,8 meter över havet. Den andra huvudtoppen, Sydtoppen, är täckt av en glaciär och har fast berg till cirka 2 060 meter över havet. Sydtoppen är även Sveriges enda toppglaciär.

Det fanns en tid då Sydtoppen var Sveriges högsta punkt med isen inräknad, detta var under 1900-talet och då var glaciären i allmänhet 50-60 meter tjock. Avsmältningen har dock under 2000-talet snabbt sänkt höjden av glaciären. Idag är glaciären 30-40 meter tjock, enligt mätningar är därmed Sydtoppen lägre än Nordtoppen.

Kebnekaise fjällstation byggdes 1907-1908 och 1883 var året då första bestigningen skedde. Detta är utgångspunkten för de flesta bestigningar av berget. Nära toppen har även toppstugor uppförts för skydd.

Runt om Kebnekaise bor det nomadiserade samer och enligt norska källor är det rätta namnet för området egentligen Basievaare som betyder det heliga fjället, men detta är oklart.

Kebnekaise - Sveriges högsta berg
KebnekaiseSveriges högsta berg

Geografi

Kebnekaisemassivet bildar ett triangulärt område genom tre stora dalgångar, Ladtjovagge, Vistasvagge samt Tjäktjavagge. Det två högsta topparna är Nord och Sydtoppen som då är Sveriges högsta toppar.

Det finns ytterligare en topp norr om Nordtoppen, Kebnepakte och mellan den och Nordtoppen finns en bergsrygg kallad Halspasset. Det leder även en längre bergsrygg österut från Sydtoppen som kallas Kebnetjåkka. Det finns ytterligare två mindre toppar söder om Sydtoppen, Vierramvare och Tolpagorni. Mellan dessa två rinner Kittelbäcken.

Det ligger även fyra större glaciärer i direkt anslutning till berget, Isfallsglaciären (i öster), Rabots glaciär (i nordväst), Storglaciären (i öster) samt Björlings glaciär (i söder).

Mer än fyrtio glaciärer ligger tillsammans inom ett litet område vilket gör att Kebnekaisemassivet i stort, har Sveriges högsta glaciärtäthet. Sveriges enda toppglaciär är Sydtoppen och de flesta stora glaciärerna är så kallade dalglaciärer.

Den högsta punkten i Sverige

Naturforskaren Göran Wahlenberg ansåg att Sulitelma var Sveriges högsta fjäll då han under 1807 uppmätt höjden med barometer till 1880 meter över havet. Kartografen Gustaf Wilhelm Bucht besteg Stortoppen av Sarektjåkka år 1879 och bestämde höjden till 2130 meter över havet. Då tog den såklart höjdrekordet över Sulitelma.

Men Bucht och hans team fick upp ögonen för Kebnekaise redan två år senare och berget uppskattades ha höjden 2135 meter. Mätosäkerheten var dock för stor för att avgöra om den faktiskt var större än Sarektjåkka. Den frågan bestämdes först år 1902 och slutligen fastställdes Kebnekaise till Sveriges högsta fjäll av chefsgeodeten Per Rosén och hans son Karl.

Här kan du läsa mer om de högsta bergstopparna

Med dagens moderna mätningar är Sveriges högsta fasta berg Nordtoppens höjd med 2096,8 meter över havet. Däremot indikerar radarmätningar en höjd för fast berg på Sydtoppen till cirka 2060 meter över havet

Sveriges glaciärer hade en omfattande utbredning efter Lilla istiden under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Nordtoppen och Sydtoppen var både under denna period täckta av en toppglaciär. Nordtoppens glaciär smälte bort under perioden 1927-1947.

Sydtoppens glaciär var stabilare under 1900-talet och behöll under den tiden en tjocklek om 50-60 meter, detta gav den en höjd om cirka 2110-2120 meter över havet. Då var den självklart högre än Nordtoppen

Glaciären på Sydtoppen har dock under 2000-talet minskat snabbt och tjockleken är idag 30-40 meter. Under sensomrarna 2018-2021 uppmättes en lägre höjd för Sydtoppen än för Nordtoppen.

Sydtoppen kan få en fjärdeplats efter Sarektjåkka (Stortoppen på 2089 m) och Kaskasatjåkka (2076 m) om glaciären i framtiden helt smälter bort. För då återstår en flack bergstopp endast cirka 2060 meter över havet.

De första bestigningarna

Johan Alfred Björling, endast 17 år gammal, tillsammans med en kamrat och Axel Hultman var de första att bestiga Kebnekaise. Björling ledde en expedition för att de tillsammans skulle bli de första att bestiga berget. Detta är de första kända bestigningarna.

Deras första försök att bestiga berget längs östsidan misslyckades. Björling ramlade ner i en glaciärspricka men klarade sig i sista sekunden genom att få tag i en klippa. Sikten försämrades av låga moln och försöket avbröts.

Ett nytt försök att bestiga toppen gjordes nästa dag, den 19 juli 1889, av Björling och en av hans kamrater. För att slippa gå över glaciärer valde de en västligare väg upp för Kebnekaise denna gång, och nådde toppen den 9 juli 1889. Det tog dem 13 timmars vandring och idag kallas den västra leden för Björlings led.

Det visade sig dock senare att fransmannen Charles Rabot tillsammans med Jon Larsson som var en fjällguide, Peder Abrahamsson Lindgren samt Hans Monsen från Norge hade bestigit Kebnekaise den 22 augusti 1883.

Rabots expedition utgick i mitten av augusti 1883 mot Kebnekaise från Elvegård i Skjomdalen i Norge. Vilket var samma väg som Norrbottenskartograferna tre år tidigare hade tagit under sin expedition i fjällmassivet.

Den tredje bestigningen gjordes av G. Durling den 8 augusti 1895 som har även fått en led uppkallad efter sig, Durlings led.

Dagens bestigningar

Kebnekaise fjällstation ligger nedanför berget, varifrån toppturer med guide utgår. Av normalt fjällvana personen utan specialkunskaper kan Sydtoppen bestigas via västra leden från fjällstationen. Denna väg är en något längre väg än östra leden och används av de guidade turerna.

Enklare klättermoment samt glaciärpassage ingår här. Durlings led, som är en ofta använd färdväg, går till Sydtoppen från Kungsleden via Singi och även den så kallade Kaffedalen.

En obemannad toppstuga finns på sydsidan kring 1800-metersnivån, samt ytterligare en obemannad säkerhetsstuga högre upp på 2040 meters höjd. De finns för att söka skydd vid väderomslag och är öppna året om.

Nordtoppen kräver klätterutrusning och kunskap om klättring för en säker bestigning, vilket gör att den är farligare att bestiga. Den kan komma att bestå som den högsta i framtiden.

Längs kammen från Sydtoppen hittar du huvudvägen och denna väg är smal med branta sidor. Guidade turer finns det dock möjlighet till från fjällstationen

Lämna en kommentar

Innehåll