Personlig utveckling – en enkel förklaring!

Anna H.

Uppdaterat:

HälsaWebbtips

Personlig utveckling är något som de flesta av oss ägnar oss åt i någon form, ofta är vi inte ens medvetna om att vi gör det. I princip allt som vi gör för att förbättra oss i något avseende är egentligen att betrakta som personlig utveckling. När vi försöker att leva hälsosammare, träna mer, läsa fler böcker eller lära oss ett nytt språk ägnar vi oss åt personlig utveckling, även om vi själva kanske inte tänker på det. 

Personlig utveckling i aktiv form, det vill säga att man arbetar aktivt med att utveckla sig själv som person är något som har varit populärt under en längre tid. Ofta är bokhyllan med så kallade självhjälpsböcker en av de längsta i bokhandeln. Detta är i grunden positivt, att vi arbetar med oss själva och försöker bli bättre som personer gör rimligtvis världen till en bättre plats att vistas på. Både för oss själva och för människorna som står oss närmast. 

Lär känna dig själv först

Vill du arbeta mer aktivt med din personliga utveckling är det första steget att du lär känna dig själv. Det är utifrån dina egenskaper här och nu som den personliga utvecklingen tar sin utgångspunkt. Känner du inte dig själv någorlunda väl blir det svårt att arbeta med personlig utveckling på ett mätbart och konstruktivt sätt. Du kommer inte att kunna avgöra om du gör några framsteg. Det blir även komplicerat att avgöra vad hos dig som du ska arbeta med om du inte har kunskap om vad det är som du vill förändra. Det blir lite som att irra runt i skogen utan att veta vare sig var du startade eller vart du är på väg.  

Det är vanligt att man underskattar svårigheten med att lära känna sig själv. Det är även tveksamt om vi någonsin lär känna oss själva i alla delar, de flesta av oss får sannolikt vara nöjda med att vi är medvetna om några av våra mer framträdande egenskaper, färdigheter och brister. Man bör därför försöka att koncentrera sig på ett eller möjligtvis ett par områden åt gången när man arbetar med sin personliga utveckling. Det är också då som det är enklast att uppnå bra resultat. Det gäller oavsett om den personliga utvecklingen syftar till att lära sig ett nytt språk eller att förbättra sitt självförtroende. Fokus är ofta en förutsättning för att lyckas, vad det än gäller. 

Personlig utveckling
Bli ditt bästa jag 2022 med oss på iguide.se!

Personlig utveckling med fokus på dig själv som person 

Att på egen hand arbeta med sina personliga karaktärsdrag är en komplicerad och krävande uppgift. Samtidigt är det något som kan få en direkt och avgörande inverkan på din livssituation. Lyckas du till exempel att förbättra ditt självförtroende eller skapa rutiner där du äter mer hälsosamt, tränar regelbundet eller lyckas minska känslan av stress kommer det att påverka ditt liv i positiv riktning. Ofta hänger dessutom alla dessa områden ihop. Lyckas du bege dig iväg och träna ett par gånger i veckan kommer som regel även en bättre kosthållning “på köpet” och även känslan av stress minskar. 

Personlig utveckling för arbetslivet

Att arbeta med personlig utveckling för arbetslivet är ofta mindre komplicerat jämfört med personlig utveckling av sin egen person. Anledningen till detta är bland annat att personlig utveckling för arbetslivet ofta är betydligt mer konkret och definierad. Det handlar kanske om att förbättra en viss och avgränsad kompetens eller förbättra sitt ledarskap. Vidare får man ofta hjälp av professionellt utbildade personer när det är fråga om arbetsrelaterad personlig utveckling. I de flesta fall är det arbetsgivaren som köper in en viss utbildning där en personlig handledare eller mentor ingår. 

Att det är mindre komplicerat innebär emellertid inte på något sätt att det är enkelt. Det krävs fortfarande att man gör arbetet och verkligen har en vilja att åstadkomma en förändring. Dessutom är det inte något som man själv kan välja när man vill göra det. I många fall är det fråga om schemalagd fortbildning med såväl lektioner som inlämningsuppgifter. Det faktum att man har en personlig handledare eller mentor under utbildningen är till stor hjälp och underlättar avsevärt.  

Få hjälp med personlig utveckling

Att arbeta med personlig utveckling utan något som helst stöd är onödigt svårt. Det finns inte någon anledning att uppfinna hjulet på nytt. Det finns en enorm mängd hjälp att få inom området för personlig utveckling och det gäller oavsett vilket område det är som du har bestämt dig för att förbättra. Problemet är snarare att välja i den djungel av olika alternativ som står till buds. 

En bra början är att botanisera bland den stora mängd självhjälpslitteratur som finns tillgänglig. Där finns något för de flesta, framförallt om du behärskar engelska väl, då är utbudet i princip obegränsat. Köp inte grisen i säcken utan leta upp recensioner på de böcker som intresserar dig innan du bestämmer dig. När du letar efter recensioner på internet kommer du även upptäcka att det finns ett stort antal bloggar och webbplatser med fokus på personlig utveckling. Vissa av dessa kan vara en guldgruva, i form av konkreta råd men även vad avser tips om vart du bör vända dig eller vilken litteratur som du bör läsa. Eller för den delen lyssna på, om du föredrar ljudböcker. 

Har du ekonomiska möjligheter kan det vara ett mycket bra alternativ att anlita en coach eller mentor. Det kostar självfallet en slant men det kan vara mycket väl investerade pengar. Lyckas du att finna en coach eller mentor som passar din personlighet kan hen effektivt vägleda dig och du kommer snabbt att kunna se positiva resultat till följd av ditt arbete med din personliga utveckling.

Lämna en kommentar