Så gör du för att bli HLR-instruktör

Anna H.

Uppdaterat:

Hälsa

Här följer en guide i hur du blir instruktör i hjärt-lungräddning (HLR). Vill du kunna utbilda andra personer i HLR så måste du först ha genomfört en instruktörsutbildning i HLR.

HLR-instruktör
Så gör du för att bli HLR-instruktör 2021

Riktlinjer I hjärt-lungräddning

HLR-rådet i Sverige sätter de riktlinjer som gäller för att utföra hjärt-lungräddning på bästa sätt. HLR-rådet följer oftast de riktlinjer som sätts av European Resusitation Counsil (ERC). ERC består av experter från hela europa som efter att ha utvärderat all forskning inom HLR justerar riktlinjerna vart femte år. Senast skedde detta 2016.

HLR-rådets program

HLR-rådet har utbildningsprogram både för samhället och för sjukvården.

Programen för samhället ser ut som följer:

1.     Grundläggande HLR-vuxen, instruktör HLR-vuxen, Huvudinstruktör HLR-vuxen

2.     Grundläggande Barn-HLR, Instruktör Barn-HLR, Huvudinstruktör Barn-HLR

3.     D-HLR, Instruktör D-HLR, huvudinstruktör D-HLR.

Grundläggande HLR

För att kunna bli instruktör i grundläggande HLR, måste du först ha genomfört en grundutbildning i HLR. En del instruktörsutbildningar i HLR har med grundutbildningen som ett moment i instruktörsutbildningen. Du går alltså båda utbildningarna vid samma tillfälle.

Under grundutbildningen lär du dig fakta om hjärtstopp, hur du tar reda på om en person drabbats av hjärtstopp, larma, stabilt sidoläge, hjärtstartare och luftvägsstopp.

Grundutbildningen i HLR finns både som instruktörsledd utbildning och videoutbildning.

Efter att du genomfört grundutbildningen i HLR-vuxen kan du gå instruktörsutbildningen inom sex månader från det at du genomfört grundutbildningen. Tips! Se till att boka hlr utbildning hos ett seriöst utbildningsföretag.

Instruktörsutbildning  – HLR-vuxen

En HLR instruktörsutbildning är sju timmar lång. Du lär dig om HLR-rådets alla utbildningsprogram, pedagogik, du får genomföra en presentation av valfritt ämne samt genomföra ett test i hjärt-lungräddning. Du ska även hålla delar av grundutbildningen för de andra kursdeltagarna.

För att bli godkänd instruktör ska du klara av att undervisa i HLR samt genomföra HLR-testet med godkänt resultat.

Grundutbildning – barn-HLR

Du lär dig fakta om de vanligaste orsakerna till att barn drabbas av hjärtstopp. HLR-tekniken ser olika ut på barn och vuxna och fokus ligger mycket på att orsaken till hjärtstopp hos barn är syrebrist. Du lär dig utföra bröstkompressioner, inblåsningar, kontrollera livstecken, larma samt luftvägsstopp. Utbildningen ska genomföras på både juniordocka och bebisdocka. Det är viktigt att du bokar din barn-HLR utbildning hos ett seriös utbildningsföretag med de rätta kunskaperna, så du kan få inspiration till dina framtida egna utbildningar.

Barn-HLR instruktörsutbildning

För att bli godkänd instruktör i barn-HLR ska du ha genomfört en grundutbildning i barn-HLR inom sex månader. Du lär dig sedan om HLR-rådets alla utbildningsprogram precis som i instruktörsutbildningen för vuxna. Du får även här genomföra ett test som du behöver klara av för att bli godkänd certifierad instruktör i barn-HLR. Du ska också hålla delar av utbildningen för de andra kursdeltagarna under ledning av huvudinstruktören. Ett tipps till dig som ska gå instruktörsutbildningen, leta upp en utbildare med erfarna huvudinstruktörer.

D-HLR

Grundutbildningen i D-HLR är tänkt för dig som behöver mer kunskap än de grundläggande momenten. Utbildningen fokuserar mycket på samarbete och hur ni som grupp på bästa sätt kan utföra effektiv HLR. När du går grundutbildningen i D-HLR får du även öva på de grundläggande momenten som bröstkompressioner och inblåsningar. Fokus ligger sedan på scenarioträning där gruppen tillsammans ska lösa olika problem och samtidigt kunna utföra effektiv HLR.

Viktigt när du ska bli instruktör i HLR

Det viktigaste när du ska bli instruktör i HLR är att du hittar en seriös utbildare, med huvudinstruktörer som exempelvis arbetat inom ambulanssjukvård och själva praktiskt varit med och vårdat hjärtstoppspatienter och mött anhöriga i en krissituation.

Lämna en kommentar